Begeleiders

Participatie kan niet opgevat worden als een handig middeltje om problemen op te lossen. Participatie moet het logisch gevolg zijn van een bepaalde kijk op kinderen. Respect, gelijkwaardigheid, dialoog, ‘voor vol aanzien’, en ‘ernstig nemen’ zijn daarbij de sleutelwoorden. Wie deze basishouding van vertrouwen aanneemt zal vanzelfsprekend luisteren naar kinderen, en uiteraard rekening houden met wat ze te vertellen hebben. Kinderen worden op die manier partners in het pedagogisch proces dat zich op school afspeelt.

Ouders

Sommige ouders engageren zich het liefst inhoudelijk, anderen nemen liever praktisch werk op en weer anderen werken het liefst met de kinderen. Sommigen participeren in zeer hoge mate, anderen nemen weinig op zich. Dat laatste kan zijn omwille van de werk- of gezinsituatie, omdat de ouder de noodzaak niet voelt, omdat hij/zij zich onzeker voelt, omdat hij/zij het zijn taak niet vindt…

Waarom ouderparticipatie?

Kinderen

Niemand kent de situatie op school beter dan de kinderen die er dag in dag uit leven. Niemand is dus beter geplaatst om oplossingen aan te reiken voor de problemen die zich stellen.

Behalve dat participatie een fundamenteel recht is, blijkt het er ook voor te zorgen dat kinderen graag naar school gaan. Het is nodig om een positieve band te ontwikkelen met de school en de begeleiders. Kinderen moeten het gevoel krijgen dat ze naar hun school gaan. Dat verhoogt hun motivatie en betrokkenheid, en dus hun leerresultaten. Het vergroot hun respect en begrip voor leerkrachten.