Sommige ouders engageren zich het liefst inhoudelijk, anderen nemen liever praktisch werk op en weer anderen werken het liefst met de kinderen. Sommigen participeren in zeer hoge mate, anderen nemen weinig op zich. Dat laatste kan zijn omwille van de werk- of gezinsituatie, omdat de ouder de noodzaak niet voelt, omdat hij/zij zich onzeker voelt, omdat hij/zij het zijn taak niet vindt…

Waarom ouderparticipatie?

Betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren heeft een overduidelijk positief effect op de schoolprestaties van kinderen. Daarom moet een school alles in het werk stellen om de ouders zo sterk mogelijk bij het hele onderwijsgebeuren te betrekken.
School en thuis maken beiden deel uit van de leefwereld van het kind. De opvoeding thuis en op school kan beter op elkaar afgestemd worden. Het is in het belang van het kind dat beide partijen elkaar niet tegenspreken. Ouders en begeleiders vullen elkaar aan en leren van elkaar.

Anderzijds zijn de ouders ook levensnoodzakelijk voor het voortbestaan van De Sterrebloem. De school staat of valt met ouderparticipatie, net zoals ze staat of valt met de inzet van het personeel. Zonder de inzet van ouders en personeel zou de school het niet overleven. Zonder hun inzet zou de school geen pioniersfunctie kunnen opnemen, geen projectonderwijs kunnen uitbouwen, op vlak van pedagogie niet kunnen evolueren…

Concreet denken wij aan het poetsen van de school, wassen van de handdoeken, regelmatig deelnemen aan de leefgroepvergaderingen, aanwezig zijn op de algemene vergadering.

Er zijn ook verschillende werkgroepen waar ouders aan kunnen deelnemen naargelang hun eigen ervaringen en expertise zoals een klusploeg, computergroep, EHBO, feestcomité, informatie- en communicatiegroep, luizenpreventie, orde en netheid, stuurgroep, vervoer, documentatiecentrum…

Participeren is niet alleen meedenken, – plannen, – uitvoeren en – weten. Participatie is ook meebeslissen over het reilen en zeilen in De Sterrebloem. Wil je heel precies weten over welke aspecten (dienstverlening van ouders aan ouders – pedagogisch/didactisch – financieel/materieel – menselijke aspecten) ouders, externen, personeel en kinderen informatie – , inspraak – en beslissingsrecht hebben, dan kan je de informatie hierover bij de begeleiders opvragen.