Lesuren

Van 08.55 uur tot 12.30 uur en van 13.45 uur tot 16.00 uur. Op woensdag van 08.55 uur tot 12.15 uur. Op vrijdag van 08.55 uut tot 15 uur. Misschien lijkt 08.55 uur een late start. Dit is echter een bewuste keuze. We vinden het belangrijk dat kinderen rustig aan de dag kunnen beginnen. Tijd nemen om op te staan, te ontbijten, zich zelfstandig aan te kleden en klaar te maken om naar school te gaan… Op vrijdag stoppen we om 15 uur zodat de begeleiding tijd heeft om de voorbije week te evalueren, komende activiteiten te plannen, te overleggen… We vinden het wel belangrijk om de dag stipt te beginnen. De begeleiders zijn vanaf 8.30 uur aanwezig en aanspreekbaar. Bij de kleuters wordt er een inloopmoment voorzien.

Opvang

Voor- en naschoolse kinderopvang behoort niet tot de wettelijke functieomschrijving van de begeleiders. Deze opvang wordt door de stadsdiensten van Deinze georganiseerd. Er is opvang vanaf 7.30 uur, over de middag en na school tot 18 uur (woensdag en vrijdag tot 17 uur). De kosten voor de opvang zijn fiscaal aftrekbaar. Voor ieder kind dat van de opvang gebruik maakte, wordt een fiscaal attest opgemaakt.

Maaltijden

Door de verbouwingswerken worden er momenteel geen warme maaltijden aangeboden op school. Wel zorgen we voor elke dag verse soep, die de kinderen gratis bij hun zelf meegebrachte broodmaaltijd kunnen nuttigen. 

Soep en fruit

Om 15.45 uur wordt de dag afgesloten met een vieruurtje vanuit de school. Hiervoor vragen we een vast bedrag van € 70 per jaar (~ €0,40 x 180 schooldagen). Dit kan gespreid betaald worden. Kinderen hoeven dus niets mee te brengen naar school van drank, eten, tussendoortjes. Alles wordt op school aangeboden.

Schoolbenodigheden

De kinderen krijgen van de school het materiaal dat ze nodig hebben. Dat zijn werkboeken, schriften, mappen, agenda, woordenboek maar ook schrijfgerief, meetlat, geodriehoek, kleurpotloden… Dit moet je dus niet zelf aankopen.

Turnen

We gaan op regelmatige basis turnen op locatie. De kinderen dragen hiervoor sportieve kledij en schoenen.

Zwemmen

Alle leefgroepen gaan zwemmen. De kleuters gaan één keer per maand zwemmen in De Ceder. De lagere schoolkinderen gaan om de twee weken zwemmen in de Palaestra. Voor de data: zie kalender.

Uitstappen

Uitstappen maken deel uit van het lessenpakket. Het spreekt voor zich dat alle kinderen hieraan deelnemen. In de loop van het schooljaar organiseren de verschillende leefgroepen uitstappen voor één dag of voor meerdere dagen. Alle uitstappen worden op voorhand meegedeeld via de berichtenbrief of via leefgroepvergaderingen. Om alle ouders de mogelijkheid te geven om hun kinderen te laten deelnemen aan de uitstappen, wordt het te betalen bedrag zo laag mogelijk gehouden.

Kosten: hoeveel krijgt de school en hoeveel kost de school jou?

De Sterrebloem probeert financiële hindernissen weg te werken. We draaien elke eurocent twee keer om en we besparen veel omdat heel wat ouders veel energie en tijd aan de school schenken (hulp bij openluchtklassen, poetsen, klussen, werkgroepen, beurtrollen…).

De Sterrebloem krijgt niet evenveel als het gemeenscahps- of stadsonderwijs, omdat we behoren tot het vrij onderwijs. We worden bovendien niet gesteund door een net (kerk, congregatie, provincie). Met de werkingsgelden komen we niet toe.
Het tekort wordt elk jaar bijgepast door:

  • activiteiten van het feestcomité
  • sponsoring
  • extra subsidies voor bijzondere projecten
  • giften van ouders, ex-ouders en sympathisanten