In de Sterrebloem willen we als leerkracht begeleiders zijn. Dat wil zeggen dat we naast de kracht om kinderen aan te zetten tot leren vooral iemand willen zijn die kinderen begeleidt in hun leerproces.

In eerste instantie zorgen wij ervoor dat de ontwikkelingsdoelen nagestreefd en de eindtermen bereikt worden. Het is de manier waarop dit gebeurt die van het grootste belang is.

Belangrijke begrippen hierbij zijn oprechtheid, respect en verantwoordelijkheid. Oprechtheid betekent dat je als leerkracht geen rol speelt, maar jezelf bent, dat je je fouten kan toegeven en erkennen. Zo’n oprechte houding heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Hoe kan je namelijk van kinderen verlangen om ‘echt’ te zijn, als je dat niet in grote mate zelf bent.

Dit is echter geen pedagogisch middel; de motivatie moet intrinsiek zijn. Ze moet gebaseerd zijn op zelfrespect en respect voor kinderen. De gunstige pedagogische neveneffecten die een oprechte houding meebrengt zijn natuurlijk mooi meegenomen.

Door de kinderen te respecteren en ook hun verantwoordelijkheid te waarderen, komen we tot een houding van gelijkwaardigheid. Vanuit deze houding is het vanzelfsprekend dat het kind steeds centraal staat. Deze ingesteldheid zorgt ervoor dat we aanspreekbaar zijn, en steeds openstaan voor overleg met kinderen en ouders.

Tekst geïnspireerd op ‘Het gat in de muur’ van Francis van Dinter, (2001)