Niemand kent de situatie op school beter dan de kinderen die er dag in dag uit leven. Niemand is dus beter geplaatst om oplossingen aan te reiken voor de problemen die zich stellen.

Behalve dat participatie een fundamenteel recht is, blijkt het er ook voor te zorgen dat kinderen graag naar school gaan. Het is nodig om een positieve band te ontwikkelen met de school en de begeleiders. Kinderen moeten het gevoel krijgen dat ze naar hun school gaan. Dat verhoogt hun motivatie en betrokkenheid, en dus hun leerresultaten. Het vergroot hun respect en begrip voor leerkrachten.

Regels die in overleg tot stand komen en kunnen evolueren, zullen beter nagevolgd worden. Tenslotte zullen kinderen die de school als de hunne beschouwen, meer zorg tonen voor gebouw, inrichting en materiaal.

Kinderen krijgen ruimte om voortdurend te leren uit het dagdagelijkse samen leven op school.

Daarnaast denken we ook aan gestructureerde overlegmomenten zoals: klasmeetings, stamgroepen, forums…