Om zich nauw betrokken te voelen bij De Sterrebloem en zijn/haar kind op school, is een goede informatiedoorstroming broodnodig.

Er zijn verschillende kanalen, die ieder de mogelijkheid geven op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen binnen De Sterrebloem:

Het bloemblaadje: elke vrijdag wordt het een berichtenbrief naar de ouders gestuurd. Lees het bloemblaadje iedere week, je vindt er immers alle praktische info, de kalender, belangrijke berichten, weetjes…

evaluatie: een evaluatie of informatie over je kind krijgt je via het verslag (in veel scholen een ‘rapport’ genoemd) twee keer per jaar. Hierin kan je lezen hoe je kind zich ontwikkelt op verschillende terreinen, of het de leerstof kent, hoe het zich voelt, hoe het evolueert op lichamelijk en creatief vlak, hoe hij/zij samenwerkt…

mededelingenbord: in de gang vind je aan het mededelingenbord aankondigingen en andere dingen van De Sterrebloem, informatie, vragen, berichtjes van ouders…

forum: opmerkingen, vragen, pluimen, ergernissen… rond het leven op school kan je op het forum brengen door een briefje af te geven aan de begeleider van de oudste leefgroep. De aangebrachte punten worden door hen voorbereid en op het forum gebracht.

nieuwsbrief: De Sterrebloem heeft een eigen nieuwsbrief die enkele malen per jaar wordt verspreid. Daarin vind je verslagen, nieuwtjes, inhoudelijke artikels, berichten uit de leefgroepen en een heleboel nuttige informatie. Als je een bericht hebt voor de nieuwsbrief kan je dit aan de verantwoordelijke ouder afgeven of doormailen.

persoonlijke contacten tussen ouders en begeleiders: naast de huisbezoeken is het uiteraard mogelijk om de begeleiding aan te spreken om over je kind of gewoon uit gezelligheid, een gesprek te hebben. Maak hiervoor best een afspraak. Op het einde van het schooljaar wordt er met iedere ouder een individueel gesprek gepland.

leefgroepvergadering: elke leefgroep organiseert enkele keren per jaar een leefgroepvergadering. Dit is een belangrijk kanaal tussen school en thuis. Ouders, begeleiders en (eventueel) andere medewerkers bespreken en evalueren samen de leefgroepwerking. Het is de bedoeling om er samen te denken, te werken en beslissingen te nemen. Het project waarmee de kinderen bezig (zullen) zijn, of waarmee ze bezig waren, staat vaak centraal.

informatie-avonden: er wordt een spreker uitgenodigd, iemand bereid een onderwerp voor… Ouders kunnen suggesties doen over welke onderwerpen aan bod kunnen komen.