Bij de kleuters

De begeleiders knopen aan bij ervaringen en belangstellingen van de kinderen. Het zijn de aangrijpingspunten om betrokken en zinvolle activiteit te doen ontstaan. Hieruit kunnen eenmalige of kortstondige activiteiten of groepsprojecten groeien.

De dagindeling volgt een vaste structuur om een houvast te bieden. Voor het kringgesprek is er in bij de jongste kleuters een spelmoment met kinderen en ouders. Na het kringgesprek volgt een werkmoment. Dit is een aanbod van de begeleiders waarbij kleuters schilderen, tekenen, kleien, knippen en plakken, scheuren, nieuwe woordenschat leren, vertellen en luisteren…

Bij de oudste kleuters volgt er na het kringgesprek een bewegingsactiviteit. Daarna komt de planning, waarin de kleuters een eigen voorstel vanuit hun interesse plaatsen naast het aanbod van de begeleiders. In overleg kiezen ze een activiteit die ze tijdens de werktijd uitvoeren. Bij dit overleg wordt ook rekening gehouden met de sterktes en zwaktes van het kind, met wat het in de vorige dagen/weken deed, met wat het kind ‘nodig’ heeft. Zo krijgen de oudste kleuters ook contractwerk (taken die ze moeten opnemen in de loop van de week). De begeleider en de kleuters evalueren hun activiteiten in de loop van de dag. Na de pauzes volgt een geleide activiteit: verhaal, poppenkast, rollenspel…

In de namiddag is er in beide groepen een vrije werktijd, waarbij kinderen in de verschillende hoeken mogen spelen of kunnen de kleuters ingaan op een aanbod, gaan ze turnen, zwemmen of gaan ze op uitstap…

Door deze manier van werken met kleuters legt men een basis voor het projectonderwijs in het lager onderwijs.

In de lagere school

Ook in de lagere school volgt de dagindeling eerder een vaste structuur. In de voormiddag komen vooral taal, rekenen en Frans aan bod, in de namiddag wordt gewerkt met projecten of thema’s.

Tijdens deze lessen wordt er naast de vakgerichte inhouden veel aandacht besteed aan het verwerven van goeie leerhoudingen en denkvaardigheden.

In De Sterrebloem wordt met vaste handboeken en handleidingen gewerkt. De kinderen hebben werkboeken, schriften, mappen, studiepaketten, een VIP-boek (verhaal, ik, project)…

De Sterrebloem houdt zich aan het leerplan van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Elk kind krijgt een degelijke basis om verder te studeren.