1. Huiselijke sfeer

De Sterrebloem werkt in een gebouw met tuin, zandbak en speeltuigen. We proberen er een huiselijke sfeer te scheppen. We spreken over de klassen, over de tuin en de keuken. Daar is er altijd plaats voor een gezellige babbel bij een kop koffie of thee.


2. Kleinschaligheid

Het werken in leefgroepen, het leren via projecten en de grootte van de ruimtes en tuin laten geen onbeperkte instroom kinderen toe. Het is bovendien belangrijk dat iedereen iedereen kent, met iedereen contacten kan leggen en dat er relaties zijn tussen kinderen van verschillende leefgroepen. Daarom wordt het aantal kinderen per geboortejaar beperkt.


3. De leefgroepen

De Sterrebloem werkt niet met klassieke kleuterklassen en leer- of studiejaren, maar wel met leefgroepen. Tot de kinderen leerplichtig zijn, kunnen zij terecht in de eerste leefgroep (van 2,5 tot 6 jaar) waar zij door twee begeleiders ontvangen worden. Vanaf 6 jaar begint de leerplicht. De lagere school (de leerjaren) is opgesplitst in drie leefgroepen die telkens twee leerjaren omvatten.

Over de leefgroepen heen wordt, naargelang de noden van de groep of de kinderen, extra ondersteuning geboden door de begeleiders die de uren ‘Gelijke Onderwijskansen’ (GOK) en ZORG opnemen. Dit gebeurt in gezamenlijk overleg met alle begeleiders.


4. Warm en open contact

We willen ervoor zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn. Daarom hechten we veel belang aan open communicatie. Het is belangrijk dat kinderen, begeleiders en ouders hierin hun eigen verantwoordelijkheid opnemen en oprecht zijn. Hiermee proberen we ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt op onze school.


5. Duidelijke structuur

Om fundamenteel tot leren te komen is het nodig om zich veilig te voelen. Een duidelijke structuur draagt hiertoe bij: dagplanning, weekplanning, regels en afspraken… zorgen voor een voorspelbaarheid waar iedereen nood aan heeft. Om kinderen te leren omgaan met vrijheid en zelfstandigheid is deze duidelijkheid belangrijk