We willen vooral dat kinderen graag naar hun school komen. Daarom krijgen ze veel ruimte om vanuit hun spontane leergierigheid te experimenteren, op onderzoek te gaan en op een brede manier te ontdekken. Zelf initiatief mogen nemen en verantwoordelijkheid leren dragen zijn voor ons twee belangrijke voorwaarden, opdat kinderen op een actieve en betrokken manier tot leren kunnen komen.

Binnen deze open sfeer leren kinderen oprecht samenwerken, -leven en –zijn. Zo bouwen ze hun zelfstandigheid op en leren vanuit hun eigenheid aangenaam kritisch te zijn.

Elk moment van leren wordt verrijkt door de creativiteit van de kinderen. Een creativiteit die we heel hard aanmoedigen en die groeit door de interactie met anderen.