Participatie kan niet opgevat worden als een handig middeltje om problemen op te lossen. Participatie moet het logisch gevolg zijn van een bepaalde kijk op kinderen. Respect, gelijkwaardigheid, dialoog, ‘voor vol aanzien’, en ‘ernstig nemen’ zijn daarbij de sleutelwoorden. Wie deze basishouding van vertrouwen aanneemt zal vanzelfsprekend luisteren naar kinderen, en uiteraard rekening houden met wat ze te vertellen hebben. Kinderen worden op die manier partners in het pedagogisch proces dat zich op school afspeelt.

Om aan de weet te komen wat er écht leeft bij de kinderen op school is permanente dialoog nodig. Dat vereist én de gepaste attitude van elke leerkracht, én een algemeen klimaat dat participatie aanmoedigt, én een aantal formeel gestructureerde overlegmomenten waardoor kinderen een gegarandeerd ‘podium’ krijgen om duidelijk te maken wat hen bekommert.

Leerkrachten en leerlingen zijn in het overleg wel gelijkwaardig maar niet evenwaardig. Soms moet je omwille van je verantwoordelijkheid ijskoud stellen dat bepaalde dingen niét kunnen. Je kan uitleggen waarom maar je standpunt zal onwrikbaar zijn. Niet alles komt voor overleg en collectief besluit in aanmerking. Tenslotte sta je ook nog het merendeel van de tijd in de positie dat je éénzijdig opdrachten geeft aan de kinderen: nu lezen we dit, nu oefenen we dat, en nu krijgen jullie die taak. Ook daarover valt niet voortdurend te onderhandelen. En toch moet je aanspreekbaar blijven. De grote uitdaging voor een leerkracht die actief werk wil maken van dialoog en overleg, bestaat er precies in met grote zorg die verschillende posities en rollen te rijmen.

(vrij naar Francis van Dinter: Het gat in de muur: over preventie in het basisonderwijs, 2001)

De begeleiders zijn:

- Annemie De Meyer & Emmy De schepper voor de eerste leefgroep (peuters en 1ste, 2de en 3de kleuterklas)

- Joke De Vos & Marita Laureys voor de tweede leefgroep (1ste en 2de klas)

- Lana Van Speybroeck & Ellen De Dapper voor de derde leefgroep (3de en 4de klas)

- Yannick Coucke & Ruth De Cramer voor de vierde leefgroep (5de en 6de klas)